Return to Article Details การลดการดีดตัวกลับของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษเกรด JIS-SPFC980Y ในการพับขึ้นรูปตัววี Download Download PDF