Return to Article Details การประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการหาความเหมะสมในการเชื่อมพื้นดาดฟ้าเรือขนส่งสินค้า Download Download PDF